VIDEO

The video for "Leonov" was not officially released, so is a SMPJ rarity!

 

Videon till "Leonov" inte officiellt släppt, så är en SMPJ sällsynthet!

 

SMPJ made an electronic press kit for Swedish media. This is the first version, which was recorded in 1998.

 

SMPJ gjorde ett elektroniskt presskit för svenska medier. Denna är den första versionen, inspelades i 1998.

The second SMPJ electronic press kit.

 

Den andra SMPJ elektroniska presskit.

Recorded live in Malmo in April 2014, as part of a tour with Rational Youth, Psyche and ISatellite.

 

Inspelade direkt i Malmo i April 2014, som del av tur med Rational Youth, Psyche och ISatellite.

Recorded live in Malmo in April 2014, as part of a tour with Rational Youth, Psyche and ISatellite.

 

Inspelade direkt i Malmo i April 2014, som del av tur med Rational Youth, Psyche och ISatellite.

In May 2015, SMPJ made their London debut.

 

Maj 2015 spelade SMPJ i London för första gangen.